fotki

IZOLACJE Z PAPY

Poprawne wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej zależy od kilku czynników, a głównie od właściwego przygotowania podłoża oraz zastosowaniu odpowiedniego środka gruntującego (bitumicznego lub żywicznego).

Zakres robót oferowanych przez firmę BUD-MANN obejmuje m.in.:
- izolacje mostów, wiaduktów oraz przepustów
- izolacje płyt dennych
- izolacje parkingów i tarasów
- izolacje dachów płaskich
Firma BUD-MANN izolacje z papy wykonuje przy wykorzystaniu specjalistycznych palników na gaz propa-butan charakteryzujących się bardzo dużą mocą cieplną.

podzial

sklep